Bijzondere projecten

Bij "evenementen" kan je de uitgebreide werking volgen.

Het Cultuurcentrum houdt zich echter ook nog bezig met enkele projecten die niet zomaar om te zetten zijn in een chronologische tabel, maar toch mee ons gezicht en onze missie de juiste kleur geven. Deze projecten zijn niet toevallig gesitueerd binnen de 'moeilijk bereikbare' leeftijdsgroepen van +12 jarigen. Een ideale toeleidingsactiviteit tot de kunsten blijft ‘het zelf doen’.  Daarom ontwikkelde het centrum eigen initiatieven, maar werden ook samenwerkingsverbanden uitgewerkt en productiefaciliteiten aangeboden aan verschillende groepen van 'jonge durvers'.

'Prijs Knokke – Heist Beste Jeugdboek'
De prijs is een samenwerking met Uitgeverij Davidsfonds / Infodok en bedraagt 12.500 Euro Deze prijs wordt integraal betaald door het Cultuurcentrum i.s.m. het gemeentebestuur.
Het is een tweejaarlijkse prijs die in 2004 werd toegekend aan Do Van Ranst voor zijn boek 'Mijn vader zegt dat wij levens redden'.  De prijsuitreiking vond plaats in Het Paleis in Antwerpen op 28 april en kende een zeer ruime weerklank in de pers. Vooral de verrassend filmische en flitsende vertelstijl en de sterk getypeerde personages trokken de aandacht. In 2006 heeft Frank Adam de prijs gewonnen met zijn boek 'De passie van een puber'. Een satirisch-cabaratesk verhaal dat alle ingrediënten in huis heeft om een echte puberklassieker te worden. Over een tragi-komische puber met de hooggestemde idealen van Jezus, de taalvaardigheid van Hamlet en de doldwaze dadendrang van Don Quichot die iedereen op de lachspieren zal werken.

Jongerentheaterproject  ‘Appassionata’
Richt zich tot de 13 – 18 jarigen (middelbaar onderwijs) en heeft de expliciete bedoeling een koppeling te maken van een theateropleiding met het afleveren van een goed theaterproduct dat kan gespeeld worden voor een groot publiek.
Elk seizoen worden de jongeren uit Knokke-Heist en de regio via mailing en plaatselijke publiciteitsmedia uitgenodigd om auditie te doen. Elk jaar wordt zo de kans gegeven aan elke belangstellende om voor een jaar deel uit te maken van de groep. Samenstelling van de groep gebeurt door de regisseur op basis van wat hij dat jaar voorziet nodig te hebben aan acteurs voor het stuk dat hij voor ogen heeft.
Elke zaterdagvoormiddag en gedurende enkele vakantieweken wordt dan op basis van vrije expressie, de ervaringen en herinneringen van de groep, zelf geschreven teksten en de intense interactie tussen de spelers een theaterstuk geboren met een enorme betrokkenheid en gevoelsgeladenheid. Niet enkel voor de acteurs, maar ook voor het overwegend jonge publiek. Nu jaarlijks goed voor meer dan 750 toeschouwers tijdens twee voorstellingen die traditiegetrouw ergens in mei het theaterseizoen afsluiten.
De eerste voorstelling ging door tijdens het seizoen 1992 – 1993.

Debonaircollectief
Wordt gevormd door een los-vaste groep van een tiental mensen van rond de twintig  -  waarvan enkelen deel hebben uitgemaakt van Appassionata  -  die op een onafhankelijke en eigenzinnige wijze wil bezig zijn om eigen ideeën en gevoelens in theater om te zetten.
Tijdens het seizoen 1998 – 1999 werkten zij aan een eigen theaterbewerking van een aantal gedichten van Jotie ’t Hooft. 'Doodshoofd' werd dan in de Scharpoordschouwburg opgevoerd in oktober 1999.
Debonair werd ook gevraagd op te treden in het kader van de jongerenprojecten van Brugge 2002 culturele hoofdstad (29 augustus). Het werd een zeer geslaagde voorstelling van een totaal nieuwe productie 'DEAD SEXY', ontstaan op basis van improvisatie (ongeveer 200 toeschouwers).
Op zaterdag 10 januari 2004 bracht Debonair 'Death of the world',  het verhaal van vier jongeren die samen onderweg zijn en ervan overtuigd raken dat ze aan de vooravond staan van de Apocalyps.
De groep heeft zich omgevormd tot een v.z.w. en neemt zich tot doel om jong talent te promoten, los van het commerciële circuit. Ze kiezen daarbij voor de volgende kunstvormen: theater, grafische kunsten, klassieke muziek en populaire muziek.

Jongerenfilmproject
In 2003 werd de 'Boston Tea Party'  -  een langspeelfilm  -  geschreven, gecast, gespeeld &  geregisseerd in zelfgemaakte decors door een groep jongeren van 16 – 18 jaar. Het Cultuurcentrum nam de taak van productiehuis op zich en zorgde voor accommodatie en financiële ruimte. Het maken van de film nam een periode van ongeveer 6 maanden in beslag. Er werden twee voorstellingen georganiseerd in de schouwburg van Scharpoord (december) voor een totaal van ongeveer 750 toeschouwers.
Een nieuwe film voor 2004 stond geprogrammeerd, maar de voorbereidingen en opnames duurden iets langer dan gepland en de (gangster-)film 'Reality Dust' was af begin 2005 en werd 2x vertoond in de Scharpoordschouwburg. Ook hier werd, van idee tot mixing en realistie, alles gedaan door de groep zelf en gaf het centrum de nodige logistieke ondersteuning en productiefaciliteiten.
In 2006 werd 'Un film Americain' gelanceerd in het Cultuurcentrum.

Gifant Producties vzw
In het voorjaar 2004 sloot het Cultuurcentrum een contract met Gifant Producties.
Gifant Producties is een professioneel driemanschap dat theater, straatanimatie, workshops, film en cartoons aanbiedt.
De bedoeling is om de opstart van dit kunstenaarskollektief te ondersteunen.

Theatergroep Introvertigo
Het Appassionata - potentieel is nog lang niet uitgeput. Oud-spelers ontmoeten nieuw talent. Een nieuwe ster aan het firmament is Introvertigo dat dit seizoen (zaterdag 1 oktober 2005) een allereerste voorstelling op de planken zet met "Utopium".

Publicaties

Seizoensbrochure 18-19

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud