Cultuur
Filosofie - Authenticiteit en zelfbedrog / Willem Willems
21/11/2019 10:00 - 16:00
€ 24
€ 20 KH Uitpas - code 19ELZ15

Sinds de moderne tijd is de vraag naar waarheid onderdeel geworden van de epistemologie of kenleer. Waarheid wordt hier gedacht in de relatie tussen een stelling en datgene waar de stelling naar verwijst. Maar er is ook een andere manier om over waarheid na te denken, namelijk waarheid als een praktijk of een manier van leven. Hier wordt waarheid in verband gebracht met authenticiteit. Twee filosofen die over dit thema hebben nagedacht zijn Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Voor hen lijkt authenticiteit of goede trouw het tegenovergestelde te zijn van dogmatisme, de overtuiging dat waarden onafhankelijk van ons bestaan. Dit roept de vraag op of we, wanneer we trachten authentiek te zijn, authenticiteit niet tot een absolute waarde verheffen en zo, tragisch genoeg, in inauthenticiteit vervallen. We zullen aan de hand van tekstfragmenten van Sartre, de Beauvoir en zelfs Foucault, nadenken over wat authenticiteit kan betekenen, wat haar bestaansvoorwaarden zijn en of de wil om authentiek te zijn geen vorm van zelfbedrog is.
Middagpauze van 12 tot 13.30 uur


locatie
Cultuurcentrum Scharpoord
Maxim Willemspad 1
8300
Knokke-Heist