Weer
19 °
Cultuur
Filosofie: Descartes en Pascal, vrijheid, passie en verbeelding / Hanna Vandenbussche
13/09/2018 10:00 - 16:00
€ 24
€ 20 Uitpas - code 18ELZ17

“Hoe komt het dat onze ziel en ons lichaam met elkaar interageren en een eenheid vormen”? Deze prangende vraag van prinses Elisabeth zou het begin betekenen van haar uitvoerige en intense briefwisseling met Descartes in de jaren 1643 en 1647. De aanleiding was haar lectuur van de Meditationes, waar Descartes terloops de intieme band tussen lichaam en ziel vermeldde, maar er geen verklaring van bood. Het antwoord van Descartes op Elisabeths vraag is enigszins verrassend: de eenheid tussen lichaam en ziel leent zich echter niet tot een analyse in theoretische termen, maar fungeert als een gegeven uit de ervaring. In de briefwisseling vinden we dan ook geen metafysische speculaties, noch epistemologische analyses terug, maar concrete beschouwingen over het menselijk leven.
In het eerste deel van mijn cursus lezen we deze briefwisseling in relatie tot de centrale thema’s uit Descartes’ latere werk van morele inspiratie, waaronder de vrijheid, de passies, de verbeelding en de verhouding tot het zelf. In een tweede deel behandelen we deze thematiek in het licht van een vergelijking tussen Descartes en zijn tijdgenoot Blaise Pascal.
Middagpauze tussen 12 en 13.30 uur.


locatie
Cultuurcentrum Scharpoord