Cultuur
Filosofie - Symbolische essenties / Prof. Paul Cortois
20/02/2020 10:00 - 16:00
€ 24
€ 20 KH Uitpas - code 19ELZ06

De vraag naar zin en onzin van een van de meest hardnekkig volgehouden theorieën in de geschiedenis van het denken: 'essentialisme' staat centraal, het geloof in het bestaan van essenties.
Wetenschap leek bezig het essentialisme van de metafysica te ondergraven, maar blijkt het er nu vaak eerder van over te nemen. Al erkent de wetenschap niet langer grenzen die altijd werden getrokken (mens en dier, mens en machine …), die grenzen functioneren nog wel in de leefwereld – vooralsnog een menselijke wereld – en vaak dan weer als ‘essentiële’ verschillen. Willen we die intuïties uit de leefwereld volgen, dan moeten we deze verschillen echter in een symbolische zin opvatten, niet langer als een objectieve feitelijkheid. Deze op het eerste gezicht academische vraag brengen we in verband met allerlei concrete dilemma's en knopen waarmee mensen, individueel en collectief, geconfronteerd worden. Zo wil het begrip 'symbolische essenties' nieuwe inzichten formuleerbaar maken over, onder meer, religie en haat, religieuze en antireligieuze haat, Europa, het vreemde van culturen, symbolische grenzen tussen mensen en dieren, tussen mannen en vrouwen, levenden en doden, mensen en dingen. Over problematische verschijnselen dus, in hun omvattende draagwijdte, maar ook over het individuele en concrete: de 'ziel' van een stad, van een plaats, een persoon, een lied, een object als relikwie.
Middagpauze tussen 12 en 13.30 uur.


locatie
Cultuurcentrum Scharpoord
Maxim Willemspad 1
8300
Knokke-Heist