Weer
-0.4 °
SEAS Arno Synaeve
16/03/2018 - 06/05/2018 10:00 - 19:00

In zijn figuratieve schilderkunst focust Arno Synaeve (° 1994, Gent) op de relatie tussen de
figuren en het omgevende landschap. Hij schildert figuren die zwijgzaam zijn maar die zich
tegelijk theatraal bewust zijn van de ruimte die ze innemen. Zijn stijl meandert tussen heel
precies uitgewerkte, realistische partijen en vrijer ingevulde picturale kleurvlakken. Dat
Synaeve uitgesproken belangstelling heeft voor de Duitse romantiek en voor de manier
waarop die zich uitte in schilderkunst, literatuur, theater, muziek en vooral opera, laat zich
aanvoelen in de schilderijen en tekeningen die hij in S.E.A.S. toont.
Arno Synaeve is in 2017 Master Vrije Kunsten (Schilderkunst) geworden aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten Gent. Tijdens het academiejaar 2015-2016 was hij student
van Karin Kneffel aan de Akademie der Bildenden Künste in München. Vandaag is hij
Masterstudent Theater aan de Toneelacademie Maastricht.