Lezing
Zomerlezing Prof. Magda Devos 'Waar komen onze familienamen vandaan?'
02/08/2019 10:00
€ 15
€ 12,50 KH Uitpas

Ooit was er een tijd dat mensen met één enkele naam door het leven gingen. Op de duur waren er echter binnen de middeleeuwse gemeenschappen te veel mensen met dezelfde voornaam en drong een nadere onderscheiding zich op. Dat gebeurde door de naamdragers een bijnaam toe te kennen. Vanaf het moment dat een bijnaam erfelijk wordt, spreken we van een familienaam. Al onze familienamen gaan dus terug op betekenisvolle bijnamen, die ons iets vertellen over de eerste naamdrager. In de lezing wordt ingegaan op de grote verscheidenheid in ons familienamenlexicon en op de moeilijkheden die we ondervinden om de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen. Ook wordt erop gewezen dat de klankvorm en de opbouw van familienamen iets onthult over de herkomst van de eerste naamdrager.
Prof. dr. Magda Devos is ere-professor van de Universiteit Gent. Tot aan haar pensionering was ze hoofddocent in de Nederlandse taalkunde. Haar onderzoek betreft voor een groot deel de Vlaamse dialecten. Ze promoveerde in 1990 tot doctor met een proefschrift over de benamingen van het bouwland in de Vlaamse dialecten vanaf de oudste geschreven bronnen tot heden. Ze is nog steeds mede-projectleider van het “Woordenboek van de Vlaamse dialecten”.
Boekentip: “De West-Vlaamse Gemeentenamen”, Magda Devos e.a., 2010, Davidsfonds


locatie
Hotel Pavillon Du Zoute
Bronlaan 4
8300
Knokke-Heist