Weer
8.8 °
12 augustus, 2014 - 31 december, 2015

Gebruikers dik tevreden over Cultuurcentrum Scharpoord

CC ScharpoordHet Cultuurcentrum Knokke-Heist nam deel aan het Gebruikersonderzoek 2013-2014, dat gevoerd werd door de Universiteit Antwerpen en het onderzoeksbureau LMR. Het onderzoek peilde via enquêtes naar het profiel en de tevredenheid van gebruikers, bezoekers, afhakers en niet-gebruikers van bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel. Uit de cijfers blijkt alvast dat de gebruikers dik tevreden zijn over Cultuurcentrum Scharpoord: maar liefst 96% is tevreden tot heel tevreden over het aanbod en 84% vindt dat de prijzen goed zitten. De gemiddelde bezoeker van Scharpoord is een iets oudere, hoger opgeleide man of vrouw. Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies. Het volledige onderzoek vindt u HIER

 

Voor Cultuurcentrum Scharpoord werden 1300 volledig ingevulde bevragingen geregistreerd. Nooit eerder hadden we zo’n uitgebreide bron van informatie over wat u denkt over de dienstverlening van het Cultuurcentrum Knokke-Heist.

 

auditorium ScharpoordIn totaal vulden 79.980 respondenten de vragenlijst volledig in. 46750 Vlamingen participeerden aan de bevraging van een cultuur- en gemeenschapscentrum, al dan niet in combinatie met een bevraging van de lokale bibliotheek.

 

Er zijn twee rapporten beschikbaar: een algemeen rapport dat de grote bevindingen voor ‘de’ cultuurcentra en bibliotheken samenvat en een tweede rapport dat specifiek verslag doet van de bevindingen van de gebruikers van CC Scharpoord. Hieronder zoomen we in op de belangrijkste resultaten uit dit tweede rapport.

 

gebouw ScharpoordLeeswijzer

In de tabellen vindt u ‘Knokke-Heist’ (= ‘Cultuurcentrum Knokke-Heist’), ‘Cluster III’ (= de categorie van cultuurcentra (categorie B) waartoe CC Scharpoord behoort samen met centra zoals Bornem, Dendermonde, Geel, Lokeren, Waregem,…) en ‘Vlaanderen’ (= het Vlaams gemiddelde, soms gebaseerd op bevolkingscijfers maar meestal op basis van de 46750 ingevulde vragenlijsten).

 

Tevredenheid

 

Tevredenheid aanbod

 

Een beeld dat over de verschillende soorten activiteiten gelijk loopt: dé CC-klant is uitermate tevreden over het aanbod en de klant van CC Scharpoord is dit altijd nog net ietsje meer. Het samengeteld percentage tevredenen en zeer tevredenen is bij ons altijd enkele procenten hoger dan gemiddeld.

 

Tevredenheid laatste theatervoorstelling

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Helemaal niet tevreden

0,00%

0,63%

0,67%

Niet tevreden

1,68%

3,99%

3,44%

Geen mening

2,31%

4,21%

4,10%

Tevreden

57,56%

58,38%

55,45%

Heel tevreden

38,45%

32,79%

36,34%

Eindtotaal

476

3657

13058

 

 

Tevredenheid infrastructuur

Knokke-Heist investeert in de realisatie en het permanent onderhoud van haar vrijetijdspatrimonium. Dit wordt duidelijk gewaardeerd door de klant. Speciale vermelding voor de tevredenheid over het onthaal (balie) waar de cijfers flink boven het gemiddelde liggen.

 

Tevredenheid infrastructuur

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

De inkomruimte

 

 

 

Helemaal niet tevreden

1,40%

1,27%

1,46%

Niet tevreden

4,10%

7,97%

7,77%

Geen mening

3,45%

5,71%

6,17%

Tevreden

67,47%

67,60%

64,11%

Heel tevreden

23,58%

17,30%

20,08%

Niet van toepassing

0,00%

0,16%

0,41%

Comfort

 

 

 

Helemaal niet tevreden

1,21%

1,92%

1,75%

Niet tevreden

5,22%

11,87%

10,31%

Geen mening

4,19%

6,65%

6,50%

Tevreden

65,42%

63,75%

61,87%

Heel tevreden

23,86%

15,66%

19,23%

Niet van toepassing

0,09%

0,16%

0,35%

Bar / café

 

 

 

Helemaal niet tevreden

2,33%

2,08%

2,21%

Niet tevreden

4,94%

9,52%

10,57%

Geen mening

8,48%

12,49%

14,13%

Tevreden

54,24%

55,72%

51,03%

Heel tevreden

26,56%

18,23%

18,73%

Niet van toepassing

3,45%

1,97%

3,33%

De balie

 

 

 

Helemaal niet tevreden

1,49%

0,90%

1,17%

Niet tevreden

2,42%

5,09%

5,70%

Geen mening

5,03%

11,33%

14,20%

Tevreden

58,81%

62,62%

56,66%

Heel tevreden

31,41%

19,08%

19,29%

Niet van toepassing

0,84%

0,99%

2,98%

Toegankelijkheid (rolstoel, slechthorenden,…)

 

 

 

Helemaal niet tevreden

0,93%

0,86%

1,14%

Niet tevreden

1,77%

3,50%

3,86%

Geen mening

30,48%

37,03%

36,68%

Tevreden

29,45%

31,25%

29,34%

Heel tevreden

14,45%

9,73%

10,81%

Niet van toepassing

22,93%

17,63%

18,16%

Eindtotaal

1073

8141

32262

 

Algemeen prijsniveau

84% is tevreden tot zeer tevreden.

 

Tevredenheid algemeen prijsniveau

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Helemaal niet tevreden

0,37%

0,45%

0,55%

Niet tevreden

3,73%

5,74%

4,95%

Geen mening

11,84%

15,19%

15,35%

Tevreden

72,51%

70,46%

68,66%

Heel tevreden

11,56%

8,16%

10,49%

Eindtotaal

1073

8141

32262

 

 

Profiel

 

Leeftijd

 

We bereiken in Knokke-Heist verhoudingsgewijs minder dertigers en jonge veertigers, maar opmerkelijk meer 60-plussers.

 

Leeftijdscategorieën

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

16 t.e.m. 29 jaar

18,23%

20,10%

17,88%

30 t.e.m. 44 jaar

17,77%

26,82%

28,71%

45 t.e.m. 59 jaar

27,77%

31,66%

32,27%

60 jaar en ouder

36,23%

21,42%

21,15%

Eindtotaal

1300

14506

79980

 

Geslacht

 

De traditionele ondervertegenwoordiging van mannen in de cultuurhuizen is in Knokke-Heist heel wat minder aan de orde.

 

Geslacht

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Man

43,15%

38,35%

37,88%

Vrouw

56,85%

61,65%

62,12%

Eindtotaal

1300

14506

79980

 

Opleidingsniveau

 

Frappante vaststelling: zowel bij ons als in de andere centra is meer dan 60% van het publiek hoger opgeleid (terwijl slechts 35,5 % van de Vlamingen dit is…).

 

Hoogst behaalde opleidingniveau

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Geen

0,15%

0,36%

0,42%

Lager onderwijs

1,69%

1,97%

2,29%

Lager secundair

8,00%

8,20%

7,89%

Hoger secundair

28,15%

26,21%

25,61%

Hoger onderwijs  niet-universitair

35,85%

40,69%

40,83%

Hoger onderwijs universitair

19,08%

17,88%

18,19%

Postuniversitair onderwijs

7,08%

4,69%

4,77%

Eindtotaal

1300

14506

79980

 

 

Hoofdberoep

 

Vergeleken met het Vlaams gemiddelde bereikt CC Knokke-Heist bijna drie keer meer zelfstandigen en mensen met een vrij beroep (21,49 % <-> 8,58 %).

 

Categorie huidig hoofdberoep

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Ongeschoolde arbeider

1,11%

1,50%

1,55%

Geschoolde arbeider

4,14%

5,24%

5,35%

Bediende

38,38%

43,95%

45,14%

Hoger bediende / kader

18,15%

15,66%

15,51%

Onderwijzer / leerkracht / docent

9,39%

16,84%

15,51%

Kleine zelfstandige / handelaar

3,34%

1,91%

1,79%

Landbouwer / tuinbouwer

0,32%

0,10%

0,31%

Vrij beroep

9,39%

3,35%

2,91%

Zelfstandig ondernemer

8,44%

3,75%

3,57%

Werkzaam in de cultuursector

2,87%

2,29%

2,84%

Werkzaam in het marktonderzoek

0,00%

0,04%

0,05%

Andere

4,46%

5,37%

5,46%

Eindtotaal

628

8996

50943

 

 

Gebruik aanbod

 

De grote diversiteit van het aanbod van CC Scharpoord vertaalt zich in participatiecijfers die grosso modo gelijk sporen met de cijfers van de andere centra. Op meerdere vlakken overtroeven we echter de anderen: film, tentoonstellingen, cursussen, lezingen,… zorgen voor een stevige extra aantrekkingskracht. Ook het belang van Cafécultuur kan op basis van deze cijfers moeilijk onderschat worden. Alleen ons muziekaanbod lijkt een kleinere dan gemiddelde attractiviteit te hebben (maar wellicht linkt de gemiddelde respondent initiatieven als ‘Klassiek Leeft’, ‘Knoksie Totsie’, ‘Kneistival’ niet onmiddellijk aan het CC).

 

Aanbod waarvan afgelopen jaar gebruik gemaakt

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Podiumkunsten: dans

11,18%

9,78%

10,94%

Podiumkunsten: muziek

27,59%

50,07%

46,55%

Podiumkunsten: theater

44,36%

44,92%

40,47%

Podiumkunsten: humor

29,64%

34,41%

30,15%

Podiumkunsten: familievoorstellingen

10,72%

14,36%

14,20%

Activiteiten van mijn vereniging

15,00%

14,18%

16,73%

Tentoonstellingen

57,69%

23,69%

21,09%

Cursussen

12,95%

5,61%

6,34%

Ateliers en workshops

6,99%

2,57%

4,35%

Ontspanningsactiviteiten

9,32%

5,91%

7,61%

Lezingen / inleidingen

19,66%

10,21%

11,13%

Films

28,89%

22,55%

17,32%

Sport

0,00%

1,47%

1,82%

Feest

6,52%

4,50%

9,12%

Verhuur van ruimtes / infrastructuur

5,41%

5,79%

6,44%

Informatie inwinnen

10,44%

4,90%

6,03%

Activiteiten voor de kinderen

10,16%

9,25%

11,73%

Café

52,94%

35,65%

30,19%

Eindtotaal

1073

8141

32262

 

Informatie

Meer dan 3 op 4 deelnemers informeert zich voorafgaandelijk op basis van de brochure van het CC. Tegelijk is voor de helft de website belangrijk. Zowel de papieren dragers als de digitale brochure hebben blijkbaar hun nut.

 

Bijna iedereen (94%) van de mensen die de seizoensbrochure in handen of in de bus krijgen, lezen die ook. Uit een andere tabel blijkt tevens dat 91% ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’ gaat met de stelling ‘Ik vind de brochure aantrekkelijk’. Eveneens blijkt 59,54% in het laatste jaar de website bezocht te hebben. Qua aantrekkelijkheid scoort de site echter enkele procenten zwakker dan gemiddeld.

 

Hoe informeert men zich over het cultuurcentrum?

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

De brochure van het CC

76,05%

74,20%

69,25%

De website van het CC

51,54%

59,44%

57,11%

De website van de stad of gemeente

26,47%

19,10%

20,22%

Via een nieuwsbrief van het cultuurcentrum

23,02%

23,74%

27,64%

Via vrienden of kennissen

26,75%

28,12%

29,23%

Via affiches

36,16%

28,65%

28,45%

Via een magazine van de stad of gemeente

26,65%

25,96%

26,29%

Via een andere organisatie (bv. Uit in Vlaanderen, Agenda.be,…)

3,91%

4,83%

6,34%

Via televisie

1,03%

1,34%

1,70%

Via radio

1,68%

1,15%

1,85%

Via sociale media

11,00%

10,05%

10,85%

Via kranten of tijdschriften

13,14%

11,12%

12,65%

Andere

1,21%

1,11%

1,72%

Eindtotaal

1073

8141

32262

 

Leest u de seizoensbrochure van het cultuurcentrum?

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Ja

93,82%

91,61%

91,49%

Nee

6,18%

8,39%

8,51%

Eindtotaal

906

7351

27601

 

Toekomst

Ons publiek is meer dan elders kind aan huis en wil dit in de toekomst vooral blijven.

 

Is men van plan terug te komen in de toekomst?

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Ja, zeker

92,17%

77,19%

77,87%

Misschien

7,59%

22,15%

21,59%

Nee, zeker niet

0,24%

0,66%

0,54%

Eindtotaal

1264

10795

41457

 

Bezoekers

Men onderzocht niet alleen de gebruikers van het cultuurcentrum, maar ook afhakers en zogenaamde ‘bezoekers’. Bezoekers zijn hier gedefinieerd als diegenen die weliswaar over de vloer komen, maar verder niet deelnemen aan het aanbod van het cultuurcentrum. In ons geval vulden 77 bezoekers de vragenlijst in.

 

Uit onderstaande cijfers op basis van de antwoorden van ‘bezoekers’ blijkt opnieuw het belang van Cafécultuur, maar ook de functie van het cultuurcentrum als informatieverspreider en als open plek waar eventuele nieuwe klanten eerst even komen ‘snuffelen’.

 

Wat deed men bij bezoek aan gebouw(en)?

Knokke-Heist

Cluster III

Vlaanderen

Informatie inwinnen

34,29%

30,89%

29,69%

Activiteiten voor kinderen

16,00%

11,45%

15,41%

Café- of restaurantbezoek

44,00%

32,50%

27,63%

Tickets kopen

11,43%

9,14%

7,52%

Infrastructuur reserveren

1,14%

3,28%

3,28%

Eens een kijkje nemen

38,29%

29,92%

29,74%

Ik was in de buurt en had wat tijd over

9,71%

10,10%

8,35%

Iets anders

14,86%

18,21%

19,65%

Eindtotaal

175

1554

5787

 

Bijkomende weetjes

 

In het rapport ontdekten we verder nog onderstaande weetjes:

- Meer dan 60% van ons publiek bezit een tablet.

- Onze gebruikers verdienen gemiddeld ietsje meer dan gemiddeld.

- Onze gebruikers zijn veel sportiever (47,85 % <-> 39,82%) en cultureel actiever dan gemiddeld.

- De gebruiker is bovengemiddeld actief in het verenigingsleven.

- De gebruiker voelt zich bovengemiddeld thuis in Scharpoord (67% <-> 57% + 27,03% ‘geen mening’).

- Cafécultuur krijgt een ietwat lagere appreciatie dan gemiddeld (maar de enquête werd afgenomen tijdens de overgangsperiode tussen de oude en huidige concessionaris).

- Er is een zeer grote tevredenheid over de openingsuren van het onthaal (78%).

- De bereikbaarheid met auto, fiets en te voet scoren zeer positief.

- 73% van onze gebruikers wenst online tickets te bestellen, maar tegelijk wil 56% van de respondenten dit ook in het gebouw zelf kunnen doen.

- Slechts 33% van ons publiek maakt gebruik van kortingssystemen (Uitpas, Bill, Volksontwikkeling,…), maar 90% van de gebruikers van de kortingsssystemen zijn er wel tevreden tot zeer tevreden over.

- Als er mensen afhaken, zijn het in meer dan 9 op de 10 gevallen mensen die voorheen slechts sporadisch naar het CC kwamen.

- Tegelijk blijkt uit de cijfers dat er geen echte, grote reden is voor het afhaken.