18 februari, 2016 - 30 juni, 2017

Speel virtueel mee in je eigen Scientific Fiction-film op Nagt

Wat als je fysiek doorheen het verleden zou kunnen lopen en mogelijk ook de toekomst? Wat als je je naar een realiteit kan verplaatsen die NIET HIER is? Wat als de kunstenaar jouw werkelijkheid naar zijn/haar hand zet en je letterlijk in het kunstwerk plaatst? C.A.P.E (Computer Automatic Personal Environment) is een futuristisch systeem, een hoogtechnologische configuratie en artistiek concept dat precies die beleving, die illusie in het lichaam oproept. Het is één van de vele opmerkelijke belevingen die je op zaterdag 20 februari 2016 van 19.30 uur tot in de vroege uurtjes kunt beleven tijdens het cultuurfestival Nagt in het CC Scharpoord. 

Gebrek van waarneming van eigen lichaam ten gunste van een nieuw virtueel lichaam

Een bezoeker krijgt een videobril op waar hij een omgeving waarneemt, waarin hij in tegenstelling tot klassieke film vrij kan rondkijken. Dergelijke beelden worden met 360° camera's opgenomen, ze kunnen live of vooraf opgenomen zijn. De bezoeker kan in deze omgeving niet alleen rondkijken, hij kan er ook fysiek in rondstappen of erin rondgereden worden. Deze combinatie van kijken, horen en bewegen levert een bevreemdende illusie op. Deze ontstaat door het fenomeen van sensoriële deprivatie; het ontbreken van de waarneming van het eigen lichaam, ten gunste van een nieuw gerepresenteerd lichaam, verhoogt het ervaringsgehalte van het eigen lichaam. Het technische concept werd ontwikkeld door het EDM (Expertise centrum voor Digitale Media) van de Universiteit Hasselt in nauwe samenwerking met CREW dat sinds 2005 het nieuwe medium toepast in artistieke voorstellingen en installaties.

De exploratie van C.A.P.E.

Het creatieve potentieel van dit nieuwe, onontgonnen medium is enorm. CREW richt zich de volgende jaren dan ook op de intensieve exploratie van dit instrument door op zo veel mogelijk domeinen en met zo divers mogelijke partners verschillende C.A.P.E- projecten te ontwikkelen. De initiatiefnemers willen ontdekken hoe dit bijzondere medium zich ontwikkelt in de handen van zeer verscheiden kunstenaars... Hoe het kan ingezet worden om de artistieke beleving van kinderen te prikkelen... Hoe het kan functioneren bij de ontsluiting van erfgoedsites of historische evenementen... Hoe het kan gehanteerd worden als een radicaal nieuwe vorm van documentaire die de actualiteit op een bijzondere manier tastbaar maakt...Hoe het de dynamiek van een stad lijfelijk voelbaar kan maken, ook al bevindt men zich op duizenden kilometers afstand. Hoe het de museumbezoeker echt kan katapulteren naar een andere wereld. C.A.P.E is als medium sterk ervaringsgericht. Het herijkt de artistieke beleving en zet de toeschouwer in het hart van de ervaring. Deze unieke, indringende beleving is voor iedereen toegankelijk.

Hoe verloopt een C.A.P.E- presentatie?

C.A.P.E is een korte performance van 25 minuten per individuele bezoeker. De toeschouwer wordt uitgedost met de 'omnidirectionele uitrusting' (het immersieve pak), bestaande uit een videobril, een tracker, een hoofdtelefoon en een rugzak met computer. Gedurende een kwartier kunnen de deelnemers op die manier door een nieuwe wereld stappen. De bezoekers (immersanten genoemd) worden bijgestaan door evenveel assistenten, die hun wandeling in goede banen leiden en die ook via tactiele interventies de ervaring versterken. Een operator zorgt voor de nodige technologische ondersteuning.

CREW exploreert immersief theater

Aangestuurd door Eric Joris exploreert CREW – een team van kunstenaars, technici, ingenieurs en theaterwetenschappers – al meer dan tien jaar de mogelijkheden van immersief theater. Elke toeschouwer wordt daarbij in het centrum van de ervaring geplaatst, meestal een-op-een, soms in kleine groepen. CREW bevraagt diverse modaliteiten van presentatie en bevraagt, onder meer, het ‘perspectivisch model’. Daarbij schept dit collectief nieuwe vertrekpunten om tot een andere ervaring van de ruimtelijkheid te komen – experimenterend met 3D-omgevingen waarbij digitale schetsen, filmbeelden en geluid opnieuw geconfigureerd worden. De traditionele ‘statische’ beeldproductie verkrijgt hierbij een extensie naar een effectieve ervaring van de ruimte en ontwikkelt zich doorgaans in de tijd.

Scientific Fiction

Scientific Fiction is de beste omschrijving van Eric Joris’ manier van werken met een internationaal netwerk van kunstenaars en wetenschappers. Waar het bekende Science Fiction een genre is dat doorgaans een fantastische toekomst schildert, is Scientific Fiction bij CREW een methode die de toekomst zichtbaar maakt door nieuwe digitale mogelijkheden in het heden te ontsluiten, te bevragen en alternatief te benutten.