%1 http://cultuur.knokke-heist.be/rss/evenementen nl Scharpoordgalerij Janneke Kramer http://cultuur.knokke-heist.be/event/scharpoordgalerij-janneke-kramer <div class="field field-event-atype"> Cultuur </div> <div class="field field-event-category"> Tentoonstelling </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-start">03/03/2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">25/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="244" height="98" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/d51a609e-06cb-4a19-9652-1d61a9bdef00_logosite.JPG?1488511280" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> gratis </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Cultuurcentrum Scharpoord </div> <div class="field field-event-street"> Maxim Willemspad 1 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/scharpoordgalerij-janneke-kramer" target="_blank">lees verder</a></p> Cultuur Tentoonstelling Tentoonstelling Fri, 03 Mar 2017 03:21:20 +0000 sync 45998 at http://cultuur.knokke-heist.be SEAS Miguel Acket http://cultuur.knokke-heist.be/event/seas-miguel-acket <div class="field field-event-atype"> Cultuur </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> SEAS </div> <div class="field-item even"> Tentoonstelling </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-start">11/03/2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">23/04/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="610" height="881" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/0467420c-04fd-e611-80bc-005056bab0b8_micadimensie.jpg?1489461769" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> gratis </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Cultuurcentrum Scharpoord </div> <div class="field field-event-street"> Maxim Willemspad 1 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/seas-miguel-acket" target="_blank">lees verder</a></p> Cultuur SEAS Tentoonstelling SEAS Tentoonstelling Tue, 14 Mar 2017 03:22:49 +0000 sync 45964 at http://cultuur.knokke-heist.be Groningen: Tentoonstelling Rodin / Paul Koop http://cultuur.knokke-heist.be/event/groningen-tentoonstelling-rodin-paul-koop <div class="field field-event-atype"> Uitstap </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Begeleide uitstap of rondleiding </div> <div class="field-item even"> Uitstappen </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-start">25/03/2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">26/03/2017</span> </div> <div class="field field-event-performer"> Paul Koop </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="750" height="499" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/36e9cdfb-2b47-4900-ac34-0b833bbe4430_Groningen_web_wikimedia.jpg?1490325599" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> € 220 Uitpas - code 17EUI03 - Facultatief: Single toeslag € 44, Reis- en annulatieverzekering € 10 </div> <div class="field field-event-price-unit"> 220.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> 1e opstapplaats thv zaal Ravelingen </div> <div class="field field-event-street"> De Vrièrestraat 51 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8301 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/groningen-tentoonstelling-rodin-paul-koop" target="_blank">lees verder</a></p> Begeleide uitstap of rondleiding Uitstap uitstappen Uitstappen Begeleide uitstap of rondleiding Fri, 24 Mar 2017 03:19:59 +0000 sync 45269 at http://cultuur.knokke-heist.be Bloemschikken: Voorjaar op pootjes / Annie Van Hullebusch http://cultuur.knokke-heist.be/event/bloemschikken-voorjaar-op-pootjes-annie-van-hullebusch <div class="field field-event-atype"> Cultuur </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Cursussen </div> <div class="field-item even"> Cursus of workshop </div> <div class="field-item odd"> Creatief </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">25/03/2017</span> </div> <div class="field field-event-performer"> Annie Van Hullebusch </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="750" height="500" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/22b9c82c-19ca-41c5-9953-a12cc79a5523_Bloemschikken1.jpg?1490325587" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> € 8 Uitpas - code 17ACU05 </div> <div class="field field-event-price-unit"> 10.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> De Vonk </div> <div class="field field-event-street"> Ingang: Van Steenestraat 9 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/bloemschikken-voorjaar-op-pootjes-annie-van-hullebusch" target="_blank">lees verder</a></p> Creatief Creatief Cultuur Cursus of workshop Cursussen Cursussen Cursus of workshop Fri, 24 Mar 2017 03:19:47 +0000 sync 44354 at http://cultuur.knokke-heist.be Surfing - The cult of cool http://cultuur.knokke-heist.be/event/surfing-the-cult-of-cool <div class="field field-event-atype"> Cultuur </div> <div class="field field-event-category"> Tentoonstelling </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-start">25/03/2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">28/05/2017</span> </div> <div class="field field-event-organisator"> Cultuurcentrum Knokke-Heist VZW </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="253" height="465" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/e0e8e30e-82fa-e611-80bc-005056bab0b8_surf.JPG?1490152862" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> gratis </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Cultuurcentrum Scharpoord </div> <div class="field field-event-street"> Maxim Willemspad 1 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/surfing-the-cult-of-cool" target="_blank">lees verder</a></p> Cultuurcentrum Knokke-Heist VZW Cultuur Tentoonstelling Tentoonstelling Wed, 22 Mar 2017 03:21:02 +0000 sync 47410 at http://cultuur.knokke-heist.be Bloemschikken: Voorjaar op pootjes / Annie Van Hullebusch http://cultuur.knokke-heist.be/event/bloemschikken-voorjaar-op-pootjes-annie-van-hullebusch-0 <div class="field field-event-atype"> Cultuur </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Cursus of workshop </div> <div class="field-item even"> Cursussen </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">25/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="750" height="500" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/fe01d109-beaa-40de-982f-b6e99c001a70_Bloemschikken1.jpg?1490325600" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> € 8 Uitpas - code 17ACU20 </div> <div class="field field-event-price-unit"> 10.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> De Vonk </div> <div class="field field-event-street"> Ingang: Van Steenestraat 9 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/bloemschikken-voorjaar-op-pootjes-annie-van-hullebusch-0" target="_blank">lees verder</a></p> Cultuur Cursus of workshop Cursussen Cursussen Cursus of workshop Fri, 24 Mar 2017 03:20:00 +0000 sync 44356 at http://cultuur.knokke-heist.be Gezondheid 'Vitamine B12' / Raph Dochy http://cultuur.knokke-heist.be/event/gezondheid-vitamine-b12-raph-dochy <div class="field field-event-atype"> Lezing </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Lezingen </div> <div class="field-item even"> Lezing of gesprek </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">25/03/2017</span> </div> <div class="field field-event-performer"> Raph Dochy </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="250" height="99" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/bf176f85-9cdc-e611-80bb-005056bab0b8_groenplus250x99.jpg?1484709654" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> gratis (vrijwillige bijdrage) </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Cultuurcentrum Scharpoord </div> <div class="field field-event-street"> Maxim Willemspad 1 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/gezondheid-vitamine-b12-raph-dochy" target="_blank">lees verder</a></p> Lezing Lezing of gesprek lezingen Lezingen Lezing of gesprek Wed, 18 Jan 2017 03:20:54 +0000 sync 49792 at http://cultuur.knokke-heist.be Wie van de drie? http://cultuur.knokke-heist.be/event/wie-van-de-drie <div class="field field-event-atype"> Cultuur </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Activiteiten </div> <div class="field-item even"> Theatervoorstelling </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">25/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="1073" height="1073" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/01d956c1-5aec-e611-80bb-005056bab0b8_wievandedrie.jpg?1490411967" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> kaarten te koop bij K. Lefever, Dorpsstraat 110, tel. 050/60 78 24 - online: kaarten@toneel-wat.be </div> <div class="field field-event-price-unit"> 8.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Parochiaal Centrum Westkapelle </div> <div class="field field-event-street"> Pastoor De Neveplein 16 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/wie-van-de-drie" target="_blank">lees verder</a></p> activiteiten Cultuur Theatervoorstelling Activiteiten Theatervoorstelling Sat, 25 Mar 2017 03:19:27 +0000 sync 50095 at http://cultuur.knokke-heist.be Familietrekjes / Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist http://cultuur.knokke-heist.be/event/familietrekjes-koninklijk-toneelgezelschap-knokke-heist-0 <div class="field field-event-atype"> Podium </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Theatervoorstelling </div> <div class="field-item even"> PODIUM </div> <div class="field-item odd"> Theater </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">25/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="2261" height="1669" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/9a4f1bf4-6409-e711-80bc-005056bab0b8_KTKH_Familietrekjes.jpg?1490153025" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> </div> <div class="field field-event-price-unit"> 9.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Cultuurcentrum Scharpoord </div> <div class="field field-event-street"> Maxim Willemspad 1 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/familietrekjes-koninklijk-toneelgezelschap-knokke-heist-0" target="_blank">lees verder</a></p> Podium podium theater Theater Theatervoorstelling PODIUM Theatervoorstelling Wed, 22 Mar 2017 03:23:45 +0000 sync 44552 at http://cultuur.knokke-heist.be Zondagbabbel met Ineke Stevens (NAVIGO-museum Oostduinkerke) http://cultuur.knokke-heist.be/event/zondagbabbel-met-ineke-stevens-navigo-museum-oostduinkerke <div class="field field-event-atype"> Erfgoed </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Zondagbabbels </div> <div class="field-item even"> Lezing of gesprek </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">26/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="250" height="167" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/fb02d8bf-5802-e711-80bc-005056bab0b8_2016innekestevens_150.jpg?1490412003" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> Gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago en niet-leden € 3,50 inclusief drankje en bezoek aan het museum. </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Sincfala, Museum van de Zwinstreek </div> <div class="field field-event-street"> Pannenstraat 140 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/zondagbabbel-met-ineke-stevens-navigo-museum-oostduinkerke" target="_blank">lees verder</a></p> Erfgoed Lezing of gesprek Zondagbabbels Zondagbabbels Lezing of gesprek Sat, 25 Mar 2017 03:20:03 +0000 sync 47505 at http://cultuur.knokke-heist.be Zondagsconcert / Mary Boduin http://cultuur.knokke-heist.be/event/zondagsconcert-mary-boduin <div class="field field-event-atype"> Podium </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Concert </div> <div class="field-item even"> Muziek </div> <div class="field-item odd"> PODIUM </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">26/03/2017</span> </div> <div class="field field-event-performer"> Mary Boduin </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-slider-image"> <h2>Startpagina banner</h2> <img class="imagefield imagefield-field_event_slider_image" width="640" height="234" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/zc_maryboduin.jpg?1484239165" /> </div> <div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="1772" height="1135" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/6dd6c5ee-2227-4b16-9262-202c270ddd6c_MARYBODUINmijmertfotoKultfunklageresolutieweb.jpg?1490325644" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> € 12 Uitpas (incl. hapje en drankje) </div> <div class="field field-event-price-unit"> 16.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Cultuurcentrum Scharpoord </div> <div class="field field-event-street"> Maxim Willemspad 1 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-event-newsletter"><legend>Nieuwsbrief</legend><div class="field field-kh-mail-use"> Nee </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/zondagsconcert-mary-boduin" target="_blank">lees verder</a></p> Concert Muziek Podium podium Muziek Concert PODIUM Fri, 24 Mar 2017 03:20:44 +0000 sync 44568 at http://cultuur.knokke-heist.be Matcurling http://cultuur.knokke-heist.be/event/matcurling-1 <div class="field field-event-atype"> Verenigingsleven </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Activiteiten </div> <div class="field-item even"> Spel of quiz </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">27/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="333" height="318" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/6dac82b7-46db-4185-8945-384f897f3114_matcurling.jpg?1490066620" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> Deze activiteiten zijn gratis en iedereen is welkom. De Vierbote is gesloten op feestdagen en tijdens de maand augustus. </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Ontmoetingscentrum De Vierbote </div> <div class="field field-event-street"> De Vrièrestraat 26 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/matcurling-1" target="_blank">lees verder</a></p> activiteiten Spel of quiz Verenigingsleven Activiteiten Spel of quiz Tue, 21 Mar 2017 03:23:40 +0000 sync 46515 at http://cultuur.knokke-heist.be Biljarten, kaarten en rummikub http://cultuur.knokke-heist.be/event/biljarten-kaarten-en-rummikub <div class="field field-event-atype"> Verenigingsleven </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Spel of quiz </div> <div class="field-item even"> Activiteiten </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">27/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="261" height="535" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/8b354520-4578-47fc-850e-d621089fe973_breiclubbiljartenkaarten.jpg?1490066549" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> Deze activiteiten zijn gratis en iedereen is welkom. De Sint-Joris is gesloten op feestdagen. </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Ontmoetingscentrum De Sint-Joris </div> <div class="field field-event-street"> Sint-Jorisstraat 43 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/biljarten-kaarten-en-rummikub" target="_blank">lees verder</a></p> activiteiten Spel of quiz Verenigingsleven Activiteiten Spel of quiz Tue, 21 Mar 2017 03:22:29 +0000 sync 46237 at http://cultuur.knokke-heist.be Kaarten en rummikub http://cultuur.knokke-heist.be/event/kaarten-en-rummikub-20 <div class="field field-event-atype"> Verenigingsleven </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Activiteiten </div> <div class="field-item even"> Spel of quiz </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">27/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="338" height="446" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/b49a4a58-8d03-4552-a563-c13d7d3f07d9_kaartenenrummikub.jpg?1490066639" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> Deze activiteiten zijn gratis en iedereen is welkom. Westpunt is gesloten op feestdagen. </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Ontmoetingscentrum Westpunt </div> <div class="field field-event-street"> Dorpsstraat 87 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/kaarten-en-rummikub-20" target="_blank">lees verder</a></p> activiteiten Spel of quiz Verenigingsleven Activiteiten Spel of quiz Tue, 21 Mar 2017 03:23:59 +0000 sync 46582 at http://cultuur.knokke-heist.be De Filmzaal:What’s eating Gilbert Grape http://cultuur.knokke-heist.be/event/de-filmzaalwhat%E2%80%99s-eating-gilbert-grape <div class="field field-event-atype"> Film </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Film </div> <div class="field-item even"> Film </div> <div class="field-item odd"> PODIUM </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">27/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="283" height="160" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/ff39b08f-10c1-e611-80ba-005056bab0b8_whatseatinggilbertgrape.jpg?1490066646" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> €5 Uitpas, BILL/ €45 10 - beurten filmpas (10e film gratis) </div> <div class="field field-event-price-unit"> 7.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Cultuurcentrum Scharpoord </div> <div class="field field-event-street"> Maxim Willemspad 1 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/de-filmzaalwhat%E2%80%99s-eating-gilbert-grape" target="_blank">lees verder</a></p> Film Film podium Film PODIUM Tue, 21 Mar 2017 03:24:06 +0000 sync 49207 at http://cultuur.knokke-heist.be De Filmzaal: What’s eating Gilbert Grape http://cultuur.knokke-heist.be/event/de-filmzaal-what%E2%80%99s-eating-gilbert-grape <div class="field field-event-atype"> Film </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> PODIUM </div> <div class="field-item even"> Film </div> <div class="field-item odd"> Film </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">27/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="283" height="160" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/ba871ba0-10c1-e611-80ba-005056bab0b8_whatseatinggilbertgrape.jpg?1490066574" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> €5 Uitpas, BILL/ €45 10 - beurten filmpas (10e film gratis) </div> <div class="field field-event-price-unit"> 7.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Cultuurcentrum Scharpoord </div> <div class="field field-event-street"> Maxim Willemspad 1 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/de-filmzaal-what%E2%80%99s-eating-gilbert-grape" target="_blank">lees verder</a></p> Film Film podium Film PODIUM Tue, 21 Mar 2017 03:22:54 +0000 sync 49198 at http://cultuur.knokke-heist.be Biljarten en kaarten http://cultuur.knokke-heist.be/event/biljarten-en-kaarten-6 <div class="field field-event-atype"> Verenigingsleven </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Spel of quiz </div> <div class="field-item even"> Activiteiten </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">28/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="295" height="444" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/be1ce792-5ccc-4e0c-9b35-8b36c954d00e_biljartenkaarten.jpg?1490066592" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> Deze activiteiten zijn gratis en iedereen is welkom. De Sint-Joris is gesloten op feestdagen. </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Ontmoetingscentrum De Sint-Joris </div> <div class="field field-event-street"> Sint-Jorisstraat 43 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/biljarten-en-kaarten-6" target="_blank">lees verder</a></p> activiteiten Spel of quiz Verenigingsleven Activiteiten Spel of quiz Tue, 21 Mar 2017 03:23:12 +0000 sync 46420 at http://cultuur.knokke-heist.be Kaarten, rummikub en breien http://cultuur.knokke-heist.be/event/kaarten-rummikub-en-breien-13 <div class="field field-event-atype"> Verenigingsleven </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Activiteiten </div> <div class="field-item even"> Spel of quiz </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">28/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="252" height="523" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/f59fe458-0772-4217-a162-e8847b4167ce_kaartenrummikubenbreiclub.jpg?1490066650" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> Deze activiteiten zijn gratis en iedereen is welkom. Westpunt is gesloten op feestdagen. </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Ontmoetingscentrum Westpunt </div> <div class="field field-event-street"> Dorpsstraat 87 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/kaarten-rummikub-en-breien-13" target="_blank">lees verder</a></p> activiteiten Spel of quiz Verenigingsleven Activiteiten Spel of quiz Tue, 21 Mar 2017 03:24:10 +0000 sync 46625 at http://cultuur.knokke-heist.be Pastel / Ingrid Willems http://cultuur.knokke-heist.be/event/pastel-ingrid-willems <div class="field field-event-atype"> Cultuur </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Cursus of workshop </div> <div class="field-item even"> Cursussen </div> <div class="field-item odd"> Creatief </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">28/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="750" height="500" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/d04d8adb-ce64-4430-982b-3f31cf8c0658_pastels_CCoPublicDomain_Stux_web.jpg?1490066644" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> € 22 Uitpas - 4 sessies - code 17ACU12 </div> <div class="field field-event-price-unit"> 24.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> De Vonk </div> <div class="field field-event-street"> Ingang: Van Steenestraat 9 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/pastel-ingrid-willems" target="_blank">lees verder</a></p> Creatief Creatief Cultuur Cursus of workshop Cursussen Cursussen Cursus of workshop Tue, 21 Mar 2017 03:24:04 +0000 sync 44567 at http://cultuur.knokke-heist.be Biljarten, kaarten en breiclub http://cultuur.knokke-heist.be/event/biljarten-kaarten-en-breiclub-6 <div class="field field-event-atype"> Verenigingsleven </div> <div class="field field-event-category"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Spel of quiz </div> <div class="field-item even"> Activiteiten </div> </div> </div> <div class="field field-event-date"> <span class="date-display-single">29/03/2017</span> </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-photos"><div class="field field-event-photos"> <img class="imagefield imagefield-field_event_photos" width="261" height="535" alt="" src="http://cultuur.knokke-heist.be/sites/default/files/uploads/.sync/events/b615a6da-35ef-479f-9039-6ce822061c0b_breiclubbiljartenkaarten.jpg?1490153041" /> </div> </fieldset> <div class="field field-event-price"> Deze activiteiten zijn gratis en iedereen is welkom. De Sint-Joris is gesloten op feestdagen. </div> <div class="field field-event-price-unit"> 0.00 </div> <fieldset class="fieldgroup group-event-loc"><div class="field field-event-loc-name"> Ontmoetingscentrum De Sint-Joris </div> <div class="field field-event-street"> Sint-Jorisstraat 43 </div> <div class="field field-event-postalcode"> 8300 </div> <div class="field field-event-town"> Knokke-Heist </div> <div class="field field-event-country"> BE </div> </fieldset> <p><a href="http://cultuur.knokke-heist.be/event/biljarten-kaarten-en-breiclub-6" target="_blank">lees verder</a></p> activiteiten Spel of quiz Verenigingsleven Activiteiten Spel of quiz Wed, 22 Mar 2017 03:24:01 +0000 sync 46304 at http://cultuur.knokke-heist.be